Johann Christian Bach – Koncert pro cembalo a orchestr č. 6 f moll „Berlínský koncert“