Johann Sebastian Bach – Když byl Pán Ježíš křižován