Johannes Brahms – Symfonické variace na Haydnovo téma op. 56a