Joseph Haydn – Skotské a velšské lidové písně Hob.XXXIa, b