Joseph Haydn – William and Margaret (úprava lidové písně)