Joseph Lauber – Tři středověké tance pro harfu a flétnu op. 45