Julius Benedict – Cikánka a slavík, pro koloraturní soprán a flétnu