Ladislav Kubík – Wolkeriana. Vokálně symfonická poema pro dva recitátory, soprán, tenor, smíšený sbor a orchestr na básně Jiřího Wolkera