Ľubomir Panajotov Pipkov – Cesta Albánií, symfonické variace na albánské téma pro smyčcový orchestr