Max Reger – Dvě chorální fantazie pro varhany op. 40