Mordecai Seter – Jerusalem, symfonie pro smíšený sbor, žestě a smyčce