Oldřich Flosman – Hudba pro kontrabas a smyčcový kvartet