Philipp Heinrich Erlebach: Triová Sonáta č. 1 D dur