Richard Wagner – Mistři pěvci norimberští, předehra k opeře