Sergej Prokofjev – Části z baletu Popelka pro housle a klavír