Tommaso Traetta – Antigona: Sinfonia a árie z opery