Václav Dobiáš – Sonáta pro klavír, dechové kvinteto, tympány a smyčcový orchestr