Václav Felix – Věci, malá kantáta pro sóla, dětský sbor, fagot a klavír