Václav Kučera – Argot. Tři věty pro žesťové kvinteto