Václav Kučera – Hic sunt homines. Komorní cyklus pro housle, violu, violoncello a klavír