Václav Kučera – Spartacus. Hudební reliéf pro mužský, ženský a smíšený sbor, trubku, bicí nástroje a elektroakuatické přístroje