Vítězslav Novák – Smyčcový kvartet č. 2 D dur op. 35