Wolfgang Amadeus Mozart – Únos ze Serailu: Árie Konstanze “Marter aller Arten”