Zdeněk Lukáš – Koncert pro cembalo a smyčcový orchestr