Zdeněk Lukáš – Pocta tvůrcům, cyklus smíšených sborů s průvodem houslí a klavíru