Zdeněk Lukáš – Zasadit strom. Cyklus písní pro hlubší hlas a smyčcový orchestr na verše Dagmar Ledečové op. 215