Fagot

Výběrové předkolo

Videonahrávka s tímto repertoárem:

1. Camille Saint-Saëns Sonáta pro fagot a klavír op. 168

Nahrávku nemusí posílat ti, kteří doloží, že získali 1. cenu na těchto soutěžích:

2018 Aeolus International Competition for Wind Instruments
2018 Markneukirchen International Instrumental Competition
2019 ARD International Music Competition
2019 Muri Competition

I. kolo

1.  Zdeněk Šesták Pět virtuózních invencí pro fagot – 1., 2. a 4. část

2. Wolfgang Amadeus Mozart Sonáta B dur KV 292/196c (verze s klavírem) Henle Verlag (ZPAMĚTI)

 

 

 

 

 

II. kolo

1. Camille Saint-Saëns Sonáta pro fagot a klavír op. 168 (ZPAMĚTI)

2. Skladba dle výběru kandidáta

a) Marcel Bitsch Concertino pro fagot a klavír
b) Otmar Nusio Variace na Pergolesiho Ariettu pro fagot a klavír
c) Alexandre Tansman Sonatina pro fagot a klavír
d) Zdeněk Lukáš Rondo pro fagot a klavír op. 168

3. Petr Wajsar Skladba zkomponovaná pro MHS Pražské jaro 2020

Finále

Ve spolupráci s Haydn Ensemble, dirigent Martin Petrák

1. Antonio Vivaldi Koncert pro fagot a orchestr g moll RV 496 „per Marchese de Morzin“

Finalisté nastudují a provedou bez dirigenta

2. Jean Françaix Koncert pro fagot a 11 smyčců

 

 

 

Soutěž proběhne ve třech kolech a počet kandidátů je limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 45 kandidátů, do II. kola postupuje 12 kandidátů a do finále 3 kandidáti.

Porota má právo určit pro soutěžní vystoupení pořadí skladeb, event. jednotlivé části skladeb.

Skladba českého autora napsaná pro Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2019 bude kandidátům zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Při veřejné produkci je hra z nelegální kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech třech kolech veřejná.

Klarinet

Výběrové předkolo

Videonahrávka s tímto repertoárem:

1. Igor Stravinskij Tři kusy pro klarinet sólo – 2. a 3. část

2. Carl Maria von Weber Koncert č. 1 f moll op. 73 – 3. věta

Nahrávku nemusí posílat ti, kteří doloží, že získali 1. cenu na těchto soutěžích:

2018 Geneva International Music Competition
2019 ARD International Music Competition
2019 Carl Nielsen International Competition

I. kolo (ZPAMĚTI)

1. Igor Stravinskij Tři kusy pro klarinet sólo

2. Carl Maria von Weber Koncert č. 1 f moll – 2. a 3. věta

 

 

 

 

 

II. kolo

1. Johannes Brahms Jedna z následujících sonát

a) Sonáta pro klarinet a klavír f moll op. 120/1
b) Sonáta pro klarinet a klavír Es dur op. 120/2

2. Skladba dle výběru kandidáta (ZPAMĚTI)

a) Leonard Bernstein Sonáta pro klarinet a klavír
b) Paul Hindemith Sonáta pro klarinet a klavír B Dur
c) Bohuslav Martinů Sonatina pro klarinet a klavír H 356
d) Josef Páleníček Malá suita pro klarinet a klavír
e) Francis Poulenc Sonáta pro klarinet a klavír FP 184
f) Camille Saint-Saëns Sonáta pro klarinet a klavír Es dur op. 167

3. Jan Dušek Skladba zkomponovaná pro MHS Pražské jaro 2020

Finále

Ve spolupráci s PKF – Prague Philharmonia, dirigent Chuhei Iwasaki

1. Claude Debussy Première rhapsodie (ZPAMĚTI)

2. Rudolf Kubín Koncert pro klarinet a orchestr

 

 

 

 

 

Soutěž proběhne ve třech kolech a počet kandidátů je limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 45 kandidátů, do II. kola postupuje 12 kandidátů a do finále 3 kandidáti.

Porota má právo určit pro soutěžní vystoupení pořadí skladeb, event. jednotlivé části skladeb.

Skladba českého autora napsaná pro Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2019 bude kandidátům zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Při veřejné produkci je hra z nelegální kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech třech kolech veřejná.

Kontakt

Sekretariát soutěže
Telefon: +420 257 313 033
E-mail: competition@festival.cz

Pražské jaro, o. p. s.
Hellichova 18
118 00 Praha 1