Hoboj

Výběrové předkolo

1. Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pro hoboj a orchestr C dur KV 314 – 1. věta s klavírem bez kadence Henle Verlag

2. Henri Dutilleux Sonáta pro hoboj a klavír – 1. a 2. věta

 

Nahrávku nemusí posílat ti, kteří doloží, že získali 1. cenu na těchto soutěžích:
66th ARD International Music Competition Munich 2017

I. kolo

1. Antonio Vivaldi Sonáta c moll RV 53 pro hoboj a continuo (za doprovodu cembala)

2. Robert Schumann Tři romance pro hoboj a klavír op. 94 Henle Verlag (ZPAMĚTI)

 

 

 

 

II. kolo

1. François Couperin Koncert pro hoboj a cembalo č. 11  z cyklu “Les Goûts-réunis ou nouveaux concerts” (za doprovodu cembala) Fuzau 

2. Klement Slavický Suita pro hoboj a klavír Bärenreiter Praha

3. Martin Hybler Skladba zkomponovaná pro MHS Pražské jaro 2019

Finále

1. Ralph Vaughan Williams Koncert pro hoboj a smyčce a moll

Finalisté nastudují a provedou bez dirigenta

2. Bohuslav Martinů Koncert pro hoboj a malý orchestr H 353 (ZPAMĚTI)

Ve spolupráci s Komorním orchestrem Pražských symfoniků, dirigent Ondřej Vrabec

 

 

 

Soutěž proběhne ve třech kolech a počet kandidátů je limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 50 kandidátů, do II. kola postupuje 12 kandidátů a do finále 4 kandidáti.

Porota má právo určit pro soutěžní vystoupení pořadí skladeb, event. jednotlivé části skladeb.

Skladba českého autora napsaná pro Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2019 bude kandidátům zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Při veřejné produkci je hra z nelegální kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech třech kolech veřejná.

Flétna

Výběrové předkolo

1. Jindřich Feld Quatre pièces pro flétnu sólo – 1. (Meditation) a 4. (Burlesca) věta Alphonse Leduc

2. Johann Sebastian Bach Sonáta E dur BWV 1035 – 1. (Adagio ma non tanto) a 2. (Allegro) věta Urtext typu Bärenreiter, Breitkopf, Henle apod.

 

Nahrávku nemusí posílat ti, kteří doloží, že získali 1. cenu na těchto soutěžích:
53rd Markneukirchen International Instrumental Competition 2018
9th Kobe International Flute Competition 2017

I. kolo

1. Erwin Schulhoff Sonáta pro flétnu a klavír

2. Georg Philipp Telemann 12 fantazií pro flétnu sólo – jedna fantazie dle výběru kandidáta Urtext typu Bärenreiter, Breitkopf, Henle apod. (ZPAMĚTI)

 

 

 

 

II. kolo

1. Skladba dle výběru kandidáta

a) Bohuslav Martinů Sonáta pro flétnu a klavír H 306

b) Jan Novák Sonáta Super „Hoson Zes…“ pro flétnu a klavír Bärenreiter

c) Carl Reinecke Sonáta „Undine“ pro flétnu a klavír op. 167

2. Gabriel Fauré Fantazie pro flétnu a klavír op. 79

3. Johann Sebastian Bach jedna z těchto sonát dle výběru kandidáta Urtext typu Bärenreiter, Breitkopf, Henle apod.

a) Sonáta Es dur BWV 1031

b) Sonáta C dur BWV 1033

4. Jaroslav Pelikán Skladba zkomponovaná pro MHS Pražské jaro 2019

Finále

1. Antonín Rejcha Kvartet č. 3 G dur pro flétnu, housle, violu a violoncello op. 98 Musica Antiqua Bohemica Editio Praga

Ve spolupráci s Bennewitzovým kvartetem

2. Skladba dle výběru kandidáta: (ZPAMĚTI)

a) Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pro flétnu a orchestr G dur KV 313 Urtext Bärenreiter

b) Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pro flétnu a orchestr D dur KV 314 Urtext Bärenreiter

c) Vilém Blodek Koncert pro flétnu a orchestr D dur

 Ve spolupráci s PKF – Prague Philharmonia, dirigent Stanislav Vavřínek

 

Soutěž proběhne ve třech kolech a počet kandidátů je limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 50 kandidátů, do II. kola postupuje 12 kandidátů a do finále 4 kandidáti.

Porota má právo určit pro soutěžní vystoupení pořadí skladeb, event. jednotlivé části skladeb.

Skladba českého autora napsaná pro Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2019 bude kandidátům zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Při veřejné produkci je hra z nelegální kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech třech kolech veřejná.

Kontakt

Sekretariát soutěže
Telefon: +420 257 313 033
E-mail: [email protected]

Pražské jaro, o. p. s.
Hellichova 18
118 00 Praha 1