Sleva ZTP a ZTP-P

  • Držitelé průkazek ZTP (1 osoba) a ZTP-P (1 osoba a 1 doprovod): sleva 50 % na všechny koncerty Pražského jara po předložení příslušného dokladu
  • Slevu pro držitele průkazek ZTP je možné uplatnit pouze v pokladně Pražského jara v Rudolfinu nebo emailem na adrese [email protected]

Sleva dítě

  • Děti mladší 15-ti let: 20 % sleva na všechny koncerty Pražského jara
  • Slevu je možné uplatnit ve všech prodejních místech a v pokladně Pražského jara v Rudolfinu

Sleva student

  • Držitelé průkazu ISIC, studentského nebo žákovského průkazu: sleva 20 % na všechny koncerty Pražského jara kromě 1. a 2. kategorie v Obecním domě a Rudolfinu
  • Slevu je možné uplatnit ve všech prodejních místech a v pokladně Pražského jara v Rudolfinu

Sleva senior

  • Senioři (65 let a více): sleva 20 % na všechny koncerty Pražského jara kromě 1. a 2. kategorie v Obecním domě a Rudolfinu
  • Slevu je možné uplatnit ve všech prodejních místech a v pokladně Pražského jara v Rudolfinu

Další slevy

Následující slevy lze uplatnit v pokladně Pražského jara v Rudolfinu nebo písemně na e-mailové adrese [email protected] (odběr vstupenek možný v prodejních místech Pražského jara). Slevy nelze uplatnit on-line.

Finálová kola Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2018

Při nákupu vstupenek na obě finálové části v jednom dni sleva 20 %

Víkend komorní hudby od 17. do 21. května 2018

Při nákupu minimálně 3 vstupenek na 3 rozdílné koncerty „Víkendu komorní hudby“ sleva 20 %

Hromadné objednávky

Hromadné objednávky lze zasílat e-mailem na [email protected] nejpozději 3 týdny před datem konání koncertu. Písemné objednávky jsou závazné. Úhrada vstupenek je uskutečněna bankovním převodem na základě zálohové faktury se splatností 14 dní. Po vystavení zálohové faktury již nelze měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek a termín koncertu. Při neuhrazení zálohové faktury ve stanovené době splatnosti se rezervace vstupenek neprodlužuje a automaticky propadá. Při formě doručení vstupenek poštou je k ceně vstupenek připočítán manipulační poplatek za poštovné a balné.

Hromadné objednávky na zahajovací koncerty 12. a 13. května a závěrečný koncert 3. června se přijímají pouze na omezené množství vstupenek (max. 25 kusů na koncert), a to nejdříve 3 týdny před zahájením prodeje dne 12. prosince 2017.

Objednávky se vyřizují postupně dle data přijetí a do vyčerpání přesně stanoveného kontingentu pro hromadné objednávky. Zálohová faktura na takto rezervované vstupenky bude vystavena obratem se splatností 14 dní. Po vystavení zálohové faktury již nelze měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek a termín koncertu. Pokud nebude zálohová faktura uhrazena ve stanovené době splatnosti, rezervace vstupenek nebude prodloužena a automaticky propadá.

Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada. Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat.

Pražské jaro upozorňuje, že za vstupenky zakoupené mimo oficiální prodejní místa neodpovídá. Jakýkoliv spekulativní prodej vstupenek třetím osobám či organizacím je v rozporu s obchodními podmínkami a je zakázán.