Muzikologická konference k výročí státnosti Muzikologická konference k výročí státnosti Muzikologická konference k výročí státnosti
Sluchýš Absolutní
Perkusníček Orchestrální
zpět na program

Muzikologická konference k výročí státnosti

PROGRAM konference naleznete níže

Datum konání

Středa, 30. 5. 2018 od 09.30
Ilustrace 9
Ilustrace 2

Registrace pro aktivní účastníky již byla uzavřena, děkujeme. 

Vstup pro veřejnost

Zájemci jsou srdečně zváni – vstup volný, není nutné se registrovat předem. 

 

Program

Středa 30. května 2018

09:30                  zahájení

Úvodní slovo (Roman BĚLOR, ředitel MHF Pražské jaro)

Chairman: Petr Daněk

09:45 – 10:15     David BEVERIDGE: Antonín Dvořák a pojem českosti

10:15 – 10:45     Lubomír SPURNÝ: Helfertova Česká moderní hudba

10:45 – 11:00     přestávka

11:00 – 11:30     Markéta HALLOVÁ: Zestátnění pražské konzervatoře hudby a osud ředitele Jindřicha Kàana z Albestů

11:30 – 12.00     Viktor VELEK: Masaryk a hudba

12:00 – 13:30     oběd

Chairman: Lubomír Chalupka

13: 30 – 14:00    Lubomír TYLLNER: Lidová hudba v péči institucí: lidová píseň v Rakousku, ve svobodném státě, za války a v poválečném období

14:00 – 14: 30    Josef ŠEBESTA: Za Smetanu a za Dvořáka: hudby vládního vojska při oslavách české hudby v roce 1941 a 1944

14:30 – 15:00     Jiří ŠTILEC: Proměny hudebního průmyslu v ČSR po roce 1990

15:00 – 15:15     přestávka

Chairman: Lubomír Spurný

15:15 – 15:45     Jana VOJTĚŠKOVÁ: Fondy Českého muzea hudby v roce 200. výročí Národního muzea

15:45 – 16:15     Lubomír CHALUPKA: Nástup slovenskej hudobnej avantgardy v 60. rokoch 20. storočia ako organická súčasť česko-slovenského diskurzu o umeleckej slobode

16:15 – 16:45     Stanislav TESAŘ: Hudební Brno – sto let zápasů o místo na kulturním výsluní

16:45 – 17:15     Silvia ADAMOVÁ: Erwin Schulhoff. Polyštýlovosť a multikultúrne žriedla cyklu Fünf Pittoresken Op. 31.

 

17:30                  ukončení jednání prvního dne

 

Čtvrtek 31. května 2018

Chairman: Zuzana Martináková

09:30 – 10:00     Jiří SEHNAL: Vývoj pohledu na české hudební dějiny od roku 1945 do dneška

10:00 – 10:30     Vlasta REITTEREROVÁ: Rakousko-české vztahy v hudbě po roce 1948

10:30 – 11:00     Aleš BŘEZINA: „…pour le moment, je suis là-bas toujours considéré come un famous Czech composer…“: ambivalentní vztah Bohuslava Martinů k Československu

11:00 – 11:15     přestávka

11:15 – 11:45     Michaela IBLOVÁ: Vážná hudba ve stínu budovatelských hesel 50. let

11:45 – 12:15     Petr KADLEC: Nový život Karla Ančerla v emigraci. Co mu dala Kanada, a ne Československo?

12:30 – 14:00     oběd

Chairman: Eva Velická

14:00 – 14:30     Zuzana MARTINÁKOVÁ: Vlny úpadku a vzostupu v slovenskej hudobnej tvorbe v druhej polovici 20. storočia

14:30 – 15:00     Petr KOTÍK: Počátky nové hudby v Praze (1959-64) z perspektivy dneška

15:00 – 15:30     Oskar LEHOTSKÝ: K vzájomným vplyvom českej a slovenskej scény populárnej hudby v rokoch 1969-1989

15:30 – 15:45     přestávka

Chairman: Petr Daněk

15:45 – 16:15     Eva VELICKÁ: Dějiny českých hudebních nakladatelství jako obtisk historického vývoje naší země v letech 1918-2018

16:15 – 16: 45    Tomáš ŠIMERDA: Hudba v České televizi od normalizace do roku 2000

16:45 – 17:15     Miroslav PUDLÁK: Česká a slovenská hudba po roce 1945 na mezinárodních festivalech

17:15 – 17:45     Roman BĚLOR: Pražské jaro jako svědek našich hudebních, kulturních a politických dějin po 2. světové válce

18:00   ukončení jednání druhého dne

Společnost a hudba ve vývoji českého a slovenského národa v letech 1918-2018

Muzikologická konference k výročí státnosti

30. – 31. května 2018, pořadatel MHF Pražské jaro

Výročí vzniku moderního demokratického Československého státu, které si v roce 2018 připomínáme, je důležitým podnětem pro různé historizující reflexe. Jedním z možných témat těchto úvah může být i vývoj hudby a hudební kultury českého a slovenského národa v posledním století. Hudba je díky abstraktnosti svého jazyka mimořádně citlivým projevem lidské kreativity a zároveň i racionality. Vypovídá mnohovrstevnatě, ale zároveň i jednoznačněji, než ostatní oblasti kultury a vědy, neboť čitelněji odráží opravdovost a upřímnost výpovědi svého tvůrce. I přes to se však v minulosti stávala manipulativním nástrojem a dekorací různých politických proměn. Český a slovenský národ prožil větší část uvažovaného století velmi podobně. Prožívali jsme a prožíváme i nyní blízkost, která byla dána podobnou mentalitou, historickou zkušeností a stejným či velmi podobných osudem v procesu politického a mocenského utváření Evropy. Zároveň ale oba národy zažívaly i období vzdalování a utváření své osobitosti na základě odlišných inspirací a cílů. Konferenci jsme proto dali název Con tempo diverso / V rozdílném tempu, se zdánlivě absurdním podtitulem Vzdálená blízkost společného. Jejím smyslem je pokusit se vystihnout to podstatné ze společných, ale často i rozdílných období vývoje hudebních kultur obou národů především v období od vzniku společné republiky v roce 1918.