Zpět na program

Koncert Janáčkovy Akademie musických umění v Brně

Program

  • Leoš Janáček: Pohádka pro violoncello a klavír
  • Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír
  • Leoš Janáček: Capriccio pro klavír levou rukou a dechový soubor
  • Leoš Janáček: Mládí. Suita pro dechové sexteto
  • Leoš Janáček: Concertino pro klavír, dvoje housle, violu, klarinet, lesní roh a fagot

Interpreti

  • Milan Máěa
  • Antonín Moravec
  • Karel Sovíček
  • Jaroslav Hýl
10 5 1954
Pondělí 20.00

Místo konání

Rudolfinum – Dvořákova síň

Koncert Janáčkovy Akademie musických umění v Brně

Leoš Janáček: Pohádka pro violoncello a klavír
violoncello: Stanislav Apolín
klavír: Milan Máša

Sonáta pro housle a klavír
housle: Antonín Moravec
klavír: Milan Máša

Capriccio pro klavír a malý komorní ensemble
klavír: Milan Valter
posluchači konservatoře: J. Slabá, A. Horáček, L. Švec, St. Veselý, B. Matulka, T. Zawicki, Z. Mucha

dir. R. Eliška

Mládí – sextet pro dechové nástroje
Arnošt Bourek, Vítězslav Hanus, Juraj Gruss, Alois Veselý, Jaroslav Hýl, František Psota

Concertino pro klavír a malý komorní orchestr
klavír: Milan Máěa
Ant. Moravec, Karel Sovíček, Otto Mazurek, J. Opat j.h., Frant. Psota, Jaroslav Hýl