Symfonický orchestr...
01/03/21 07:24
Zpět na program

Symfonický orchestr Čs. rozhlasu Praha

Program

  • Joseph Haydn: Stvoření, oratorium

Interpreti

  • Symfonický orchestr Českého rozhlasu
  • Pěvecký sbor Československého rozhlasu
  • Milan Malý
  • Daniela Šounová
  • Jiří Zahradníček
  • Leopold Hager

Datum konání

01 / 03 / 2021
Pondělí 07.24

Joseph Haydn: Stvoření
Oratorium o třech dílech na slova Gottfrieda van Swietena podle Miltonova Ztraceného ráje

Daniela Šounová – Brouková – soprán
Dagmar Hodačová – alt
Jiří Zahradníček – tenor
Karel Hanuš – bas
Symfonický orchestr Čs. rozhlasu Praha
Pěvecký sbor Čs. rozhlasu, sborm. Milan Malý
dir. Leopold Hager /Rakousko/