Zpět na program

Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze

Program

  • Mikis Theodorakis: Symfonie č. 7 pro sóla, smíšený sbor a velký orchestr

Interpreti

  • Symfonický orchestr Českého rozhlasu
  • František Vajnar
  • Pěvecký sbor Československého rozhlasu
  • Milan Malý
  • Kühnův smíšený sbor
  • Pavel Kühn

Datum konání

02 / 08 / 2021
Pondělí 01.40

Mikis Theodorakis: Symfonie č. 7 pro sóla, smíšený sbor a velký orchestr
na texty Jannise Ritsose a Iorghose Kulukise

Jolanta Čjurikajte – soprán
Aušra Staejunajte – alt
Sergej Larin – tenor
Vladimir Prudnikov – bas
Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze
dir. František Vajnar
Pěvecký sbor Čs. rozhlasu v Praze
sbormistr Milan Malý
Kühnův smíšený sbor
sbormistr Pavel Kühn