Nový dramaturg Pražského jara

Novým dramaturgem Pražského jara byl z iniciativy managementu festivalu a jeho umělecké rady jmenován Josef Třeštík.

„Příchod Josefa Třeštíka na pozici dramaturga znamená posílení Pražského jara o inspirativní a v dané oblasti zkušenou osobnost. Obnovení pozice dramaturga je součástí záměru managementu a umělecké rady určit jasnou programovou linii festivalu pro třetí dekádu 21. století, jejíž přesnou podobu bude mít Josef Třeštík na starosti,“ říká ředitel festivalu Roman Bělor.

 „Josef Třeštík ve své dosavadní dramaturgické práci prokázal mimořádné schopnosti. Jeho myšlenky a koncepce jsou inspirující, zakotvené v hluboké znalosti hudební kultury. Těším se, že Pražskému jaru přinese pozoruhodné podněty,“ uvádí dirigent Jakub Hrůša, člen nové umělecké rady festivalu.

Připomeňme, že v červnu minulého roku byla ustanovena umělecká rada festivalu v novém složení. Bezprostředně po prvním zasedání se naplno rozběhly přípravy Pražského jara 2021, které bude prvním ročníkem, jehož program vzniká zcela v gesci nové umělecké rady. Rovněž mandát Josefa Třeštíka počíná Pražským jarem 2021, souběžně bude působit jako dramaturg Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

 „Mám obrovskou radost, že budu mít možnost formovat dramaturgii největšího domácího hudebního festivalu. Současně ale cítím velikou odpovědnost. Pražské jaro má nesmírně bohatou tradici, které by se nemělo zpronevěřit. Můžeme z ní čerpat, ale neměla by festival svazovat a bránit mu, aby se ve 21. století svobodně rozvíjel dál,“ říká Třeštík ke svému jmenování.