O nás

Slavné logo a vizuální styl

Výjimečnost postavení Pražského jara a jeho význam dokládá také zařazení logotypu Pražského jara mezi stovku českých ikon 20. století, které byly vybrány v rámci projektu Czech 100 Design Icons.

Nejtradičnější festival klasické hudby má nejprogresivnější vizuální styl.

Martin Marušinec, Creative director and owner Touch Branding,
zdroj designportal.cz, 5/2014

Slavné logo od Františka Muziky

Autorem loga festivalu, které je jeho erbem od roku 1946, tedy již dlouhých 72 let, je slavný český malíř, grafik, scénograf a typograf František Muzika (1900 – 1974).

Koncert pro oko od grafického studia ReDesign

Na počátku konceptu stojí představa hudby přenesené do podoby abstraktní vizuální emoce. Pomocí systému grafických prvků jsme nejprve vytvořili vzorník jednotlivých hudebních nástrojů, včetně tónové barevné škály a dali nástrojům i zvukům tvar. Vznikl tak „Vzorník hudebních tvarů“, s jehož elementy jsme pracovali napříč celoroční kampaní festivalu. Vzhledem k tomu, že festival se symbolicky spojuje s obdobím jara, nechali jsme vizuál rozehrát živou barevností. Chtěli jsme, aby se reklamní kampaň festivalu stala „Koncertem pro oko“.

Jako spolutvůrkyni vizuálu jsme si vybrali Pavlu Nešverovou, která v letošním roce absolvovala atelier grafického designu a vizuální komunikace VŠUP s projektem Suita Animata. Autorka v tomto projektu završila svůj zájem o prolnutí hudebního žánru s obrazovým vnímáním hudby pomocí nových technologií.  (Klára Kvízová, ReDesign)

Musica Magica od grafického studia Dynamo Design

Grafický koncept, pracovně nazvaný Musica Magica, přichází s jedinečným výrazovým pojetím, těžko použitelným jinde. Hudební nástroje v něm ožívají přímo před našima očima. Plynule se vpíjejí do jiných objektů, aby nakonec vytvořily nového tvora – zpěvného ptáka, symbol jara. Pěvci na vizuálech ale nejsou prvoplánovými maskoty. Jsou to tvorové žijící v hudbě a hudbou se živící. Mají svá jména a životy, společenské zvyky a rituály. Hudební fanoušci je objevují podobně, jak se v dávných cestopisech kdysi objevovali fantastičtí živočichové.
Díky kolážím, vědomě navazujícím na bohatou tradici českého surrealismu (Toyen, Štýrský, Švankmajer, Kolář), v nich nacházíme odkazy na klasické umění a zároveň prezentujeme úžas-nou pestrost hudebních forem a neutuchající radost z procesu tvorby. Vizuální koncepce Pražského jara nás tak svými bar-vami a tvary uvádí do snového světa, existujícího mimo kaž-dodenní skutečnost, a vábí nás, abychom se nechali unášet fantazií, stejně jako na koncertech klasické hudby.
Jde o nezaměnitelný vizuální styl, a to nejen v kontextu kulturních akcí. Výhodou je intuitivní srozumitelnost pro cílovou skupinu od tří do sta let. Střídání několika motivů pomáhá kampani zůstat svěží, udržet déle pozornost a „neokoukat se“. Nacházení každého dalšího pěvce by se dalo s nadsázkou přirovnat k módnímu chytání pokémonů.

 

Pražské jaro bude mít následující 3 roky vizuální styl od Dynamo design

Pražské jaro 2022

Pražské jaro 2020

Pražské jaro 2018

Pražské jaro 2016

Pražské jaro 2013

Pražské jaro 2021

Pražské jaro 2019

Pražské jaro 2017

Pražské jaro 2015

Rozkvět Pražského jara