Praha s festivalem rozkvétá

„Pražské jaro je festivalem mezinárodním – v jeho programu tak vedle sebe stojí to nejlepší z domácí scény a prvotřídní reprezentanti zahraniční scény. Tím příznivě působí i na úroveň české hudební kultury, dává ji do kontextu s mezinárodním děním, nabízí možnost přímého srovnání,“uvádí ředitel festivalu Roman Bělor. „I díky tomu jsme schopni rozlišit, ve kterých oblastech se právem považujeme za výspu klasické hudby, nebo ve kterých se naopak možná trochu falešně opájíme pocitem výjimečnosti.“

Praha je pojmem, který rezonuje vzdělanou veřejností napříč světem. Je symbolem kulturního bohatství, historické krásy.Ostatně, skvostná architektura secesního Obecního domu, novorenesančního Rudolfina i dalších dvaceti sálů, ve kterých se festival koná, přispívají k atraktivitě festivalu, a to nejenom ve vztahu k zahraničnímu publiku. „Praha ale musí hledět kupředu, což dokládají plány na výstavbu nového koncertního sálu, jenž by reagoval na současné potřeby uvádění symfonického repertoáru, pro který oba pražské historické sály, Rudolfinum a Obecní dům, nenabízejí ideální podmínky. Věřím, že i tímto počinem si Praha upevní své postavení na mapě světových kulturních metropolí,“říká Bělor.

Primátor hlavního města Prahy ve zdravici otištěné ve festivalovém katalogu podtrhuje důležitou charakteristiku Pražského jara. „Festival opět sází na efekt setkávání největších současných osobností klasické hudby s mladými talenty, což je tradičním pilířem jeho vysoké úrovně,“uvádí Zdeněk Hřib a dodává. „Praha si samozřejmě váží péče a energie, kterou do přípravy Pražského jara jeho organizátoři vkládají, a proto je hrdým podporovatelem festivalu nesoucího v názvu její jméno. Nechť se i Pražské jaro 2019 vydaří co nejlépe!“