Soutěž 2019 | Sledujte soutěž na streamu Českého rozhlasu

II. kolo – hoboj

11. května 9:00

11. května 14:00

11. května 19:00

II. kolo – flétna

12. května 9:00

12. května 14:00

12. května 19:00