Soutěž 2021 – důležité informace

Soutěž Pražské jaro 2021 bude!

Soutěžní komise se rozhodla za přísných hygienických podmínek soutěž zachovat. Abychom mohli tyto podmínky dodržet, museli jsme následovně změnit formu soutěže:

KLAVÍR

Redukce počtů – I. kolo 40 soutěžících, II. kolo 10 soutěžících, semifinále 5 soutěžících, finále 3 soutěžící

I. kolo proběhne online na základě videonahrávky s Vámi vybraným repertoárem (provedeným zpaměti), který jste uvedli v přihlášce.

Soutěžící, kteří postoupí do I. kola jsou povinni zaslat tuto videonahrávku formou linku na competition@festival.cz nejpozději do 8. dubna 2021 23:59 GMT (parametry nahrávky viz níže).

Nejpozději do 15. dubna 2021 sekretariát oznámí výsledky I. kola. Deset postupujících soutěžících se účastní další části soutěže osobně v Praze.

Zbývající část soutěže se uskuteční podle harmonogramu za osobní účasti v Praze (9. května 2021 příjezd, 10. května 2021 II. kolo…).

 

SMYČCOVÉ KVARTETO

Redukce počtů – I. kolo max 10 kvartet, II. kola 5 kvartet, finále 3 kvarteta

I. a II. kolo proběhne online na základě videonahrávek s Vámi vybraným repertoárem, který jste uvedli v přihlášce.

Soubory, které postoupí do I. kola jsou povinni zaslat dvě videonahrávky pro I. a II. kolo zvlášť formou linků na competition@festival.cz nejpozději do 15. dubna 2021 23:59 GMT (parametry nahrávek viz níže).

Nejpozději do 20. dubna 2021 sekretariát oznámí výsledky obou kol. Tři postupující soubory se zúčastní finále osobně v Praze.

Finále se uskuteční za osobní účasti podle harmonogramu v Praze (tj. 12. května 2021 příjezd, 13. května 2021 finále).

 

Samozřejmostí je nošení respirátorů, pravidelné testování, dodržování rozestupů, desinfekce (i nástrojů po každém soutěžícím) atd.

Soutěž se uskuteční bez diváků, zároveň bude částečně živě streamována na soutěžním facebooku, webu a kanále YouTube. V oboru klavír bude streamováno II. kolo, semifinále a finále, v oboru smyčcové kvarteto pouze finále.

Výsledky předkola budou oznámeny 18. března 2021.

 

VIDEONAHRÁVKY

Celý repertoár každého kola musí být nahrán vcelku, na jeden záběr, bez jakýchkoliv střihů a editace.

Nahrávka musí být aktuální, tj. musí být nahrána mezi 18. 3. a 8. 4. 2021 (příp. 15. 4. 2021 pro smyčcové kvarteto).

Video musí být natočeno z pevného úhlu kamery, který se nesmí měnit; ruce a obličej hudebníka musí být po celou dobu viditelné.

Dbejte na dosažení co nejlepší zvukové kvality.

Nahrávku uploadujte na cloud server typu Dropbox, iCloud, Google Drive atp. (ne na YouTube) a link zašlete na emailovou adresu sekretariátu soutěže competition@festival.cz.

Technické požadavky

  • obrazová kvalita – 720p nebo 1080i nebo 1080p
  • zvuková kvalita – PCM, flac, mp3 min. 256kbps nebo aac min. 192kbps
  • mikrofony odpovídající kvality (ne vestavěné mikrofony z mobilních zařízení)
  • formát – mp4, mov, avi, mpg nebo mkv

UBYTOVÁNÍ

Pro všechny účastníky soutěže v Praze bude sekretariátem soutěže zajištěno a hrazeno ubytování ve vybraném hotelu (informace zašleme vybraným účastníkům nejpozději do 20. dubna 2021) po dobu jejich aktivní účasti v soutěži. Nositelům cen bude hrazeno ubytování až do dne, kdy jim budou předány ceny. Toto se nevztahuje na další doprovod.