Soutěž v oboru LESNÍ ROH jde do finále!

Dnes večer bylo ukončeno II. kolo soutěže v oboru LESNÍ ROH. V Majakovského sále Národního domu na pražských Vinohradech byla v tomto kole k poslechu sólová vystoupení třinácti nadějných mladých hornistů, kteří se utkali o místa ve finále.

Veliké díky patří všem klavíristům, kteří se soutěžícími spolupracovali a byli jim oporou. Jmenovitě oficiálním doprovazečům Andree Mottlové, Janě Goliášové a Stanislavu Gallinovi a dalším doprovázejícím klavíristům, kterými byli: Alena Grešlová, Eva Macková, Akiko Nikami, Cora Brückner-Irse, Ying-Han Li a Guillaume Sigier.

Výkony všech soutěžících byly výtečné a porota tak neměla rozhodování vůbec jednoduché. Do finále mohou ale postoupit pouze 3 nejlepší hráči, kterými se stali:

Jin Zhicheng (Čína)

Ramez Nicolas (Francie)

Santos Freitas da Silva Felipe (Brazílie)

Porota se dále rozhodla udělit Čestné uznání, které získal:

Achille Fait (Itálie)

Během II. kola si posluchači mohli vůbec poprvé užít poslech skladby Kryštofa Marka „Tři pražské obrazy“, kterou složil pro MHS Pražské Jaro 2024. Nadace Český hudební fond za nejlepší interpretaci této skladby udílí speciální cenu, kterou získal

Harangozó Máté (Maďarsko)

Na závěrečné kolo soutěže v oboru LESNÍ ROH, které bude probíhat 13. 5. ve Dvořákově síni Rudolfina od 18:00, jste srdečně zváni. Vstupenky jsou k zakoupení na místě nebo online.

Pokud nemůžete dorazit, ale přesto byste si rádi finalisty poslechli, můžete sledovat z finále také přímý přenos.