1) Vyberte nástroj

Horna 2024

2) Osobní údaje

Maximum upload size: 516MB
Maximum upload size: 516MB

3) Kontaktní údaje

4) Hudební vzdělání

5) Účast na mezinárodních hudebních soutěžích

Maximum upload size: 516MB

6) Výběrové předkolo

Section

Videonahrávka s tímto repertoárem

 

1. Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo Es dur KV 371 (edice Breitkopf nebo Bärenreiter)

2. Vitaly Bujanovskij: España (edice Muzyka 1976)

Specifikace nahrávky

Výběr kandidátů, kteří se budou moci zúčastnit soutěže v Praze, bude prováděn na základě této nahrávky, bude anonymní a v náhodném pořadí. Video nahrávka musí mít následující parametry:

 • skladby musí být nahrány v celém svém rozsahu a bez střihů a editace
 • jednotlivé části skladeb (věty) musí být nahrány zvlášť nebo indexovány
 • mikrofony by měly být umístěny v takové vzdálenosti, aby bylo dosaženo co nejlepší zvukové kvality
 • video by mělo být natočeno z pevného úhlu kamery; ruce a obličej hudebníka musí být po celou dobu viditelné
 • je důrazně doporučeno dbát na zvukovou kvalitu nahrávky, aby porota měla nejlepší možné podmínky k posouzení v předkole soutěže
 • nahrávky z veřejných vystoupení mohou být akceptovány v případě, že splňují výše uvedené podmínky (především žádné střihy)
 • nahrávku (nahrávky) uploadujte na cloud server typu Dropbox, iCloud, Google Drive, OneDrive atp. (ne na YouTube) a link vložte do přihlášky – vždy upravte přístup k videu na veřejný

Technické požadavky

 • obrazová kvalita – 720p nebo 1080i nebo 1080p
 • zvuková kvalita – PCM, flac, mp3 min. 256kbps nebo aac min. 192kbps
 • mikrofony odpovídající kvality (ne vestavěné mikrofony z mobilních zařízení)
 • formát – mp4, mov, avi, mpg nebo mkv
Maximum upload size: 516MB

7) Soutěžní repertoár

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci.

I. kolo

1. Jan Václav Stich Punto: Koncert č. 5 F dur – 1. a 2. věta (Edition KaWe Amsterdam 1973)

2. Jedna z následujících skladeb

II. kolo

1. Výběr jednoho z následujících koncertů (zpaměti)

2. Robert Schumann: Adagio und Allegro (Edition Peters)

3. Kryštof Marek: sólová skladba do 10 minut zkomponovaná pro MHS Pražské jaro 2024

KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE

Kandidátům bude po dobu soutěže zdarma k dispozici oficiální doprovazeč, o kterého mohou požádat v přihlášce. Účastníci si mohou na vlastní náklady přivést svého osobního klavírního doprovazeče.

Finále

1. Othmar Schoeck: Koncert pro lesní roh a smyčce op. 65 (Boosey & Hawkes)

2. Camille Saint-Saëns: Morceau de Concert op. 94

Ve spolupráci s s Plzeňskou filharmonií, dirigent Chuhei Iwasaki

8) Platba registračního poplatku

Registrační poplatek ve výši 30 EUR.

Zvolte
 

 

Maximum upload size: 516MB

Údaje pro platbu: účet „Pražské jaro“ č. 3633372/0800 u České spořitelny, IBAN CZ64 0800 0000 0000 03633372, B.I.C. GIBACZPX (veškeré poplatky spojené s bankovním převodem musí uhradit kandidát)

 

Po odeslání přihlášky budete automaticky přesměrováni na PayPal.

Housle 2024

2) Osobní údaje

Maximum upload size: 516MB
Maximum upload size: 516MB

3) Kontaktní údaje

4) Hudební vzdělání

5) Účast na mezinárodních hudebních soutěžích

Maximum upload size: 516MB

6) Výběrové předkolo

Section

Videonahrávka s tímto repertoárem

 

1.Wolfgang Amadeus Mozart:Houslový koncert dle vlastního výběru – 1. věta s kadencí

Specifikace nahrávky

Výběr kandidátů, kteří se budou moci zúčastnit soutěže v Praze, bude prováděn na základě této nahrávky, bude anonymní a v náhodném pořadí. Video nahrávka musí mít následující parametry:

 • skladby musí být nahrány v celém svém rozsahu a bez střihů a editace
 • jednotlivé části skladeb (věty) musí být nahrány zvlášť nebo indexovány
 • mikrofony by měly být umístěny v takové vzdálenosti, aby bylo dosaženo co nejlepší zvukové kvality
 • video by mělo být natočeno z pevného úhlu kamery; ruce a obličej hudebníka musí být po celou dobu viditelné
 • je důrazně doporučeno dbát na zvukovou kvalitu nahrávky, aby porota měla nejlepší možné podmínky k posouzení v předkole soutěže
 • nahrávky z veřejných vystoupení mohou být akceptovány v případě, že splňují výše uvedené podmínky (především žádné střihy)
 • nahrávku (nahrávky) uploadujte na cloud server typu Dropbox, iCloud, Google Drive, OneDrive atp. (ne na YouTube) a link vložte do přihlášky – vždy upravte přístup k videu na veřejný

Technické požadavky

 • obrazová kvalita – 720p nebo 1080i nebo 1080p
 • zvuková kvalita – PCM, flac, mp3 min. 256kbps nebo aac min. 192kbps
 • mikrofony odpovídající kvality (ne vestavěné mikrofony z mobilních zařízení)
 • formát – mp4, mov, avi, mpg nebo mkv

2. Antonín Dvořák: Mazurek op. 49

Maximum upload size: 516MB

7) Soutěžní repertoár

 

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci.

I. kolo (zpaměti)

1. Antonín Dvořák: Mazurek op. 49

2. Johann Sebastian Bach: poslední dvě věty z jedné z následujících sólových sonát

3. Jedna z následujících skladeb

4. Jan Václav Hugo Voříšek: Rondo A dur op. 8

II. kolo

Recitál obsahující následující skladby v celkové délce do 40 minut

1. Jedna z následujících sonát

2. Miroslav Srnka: sólová skladba do 5 minut zkomponovaná pro MHS Pražské jaro 2024

 

3. Virtuózní skladba pro housle a klavír nebo housle sólo dle vlastního výběru z jiného období než vybraná sonáta. Skladba musí být zkomponována nejpozději do roku 1930 (zpaměti).

KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE

Kandidátům bude po dobu soutěže zdarma k dispozici oficiální doprovazeč, o kterého mohou požádat v přihlášce. Účastníci si mohou na vlastní náklady přivést svého osobního klavírního doprovazeče.

Finále (zpaměti)

1.  Jeden z následujících houslových koncertů

2. Přídavek po skončení houslového koncertu dle vlastního výběru v max. délce 4 minuty

Ve spolupráci s PKF – Prague Philharmonia, dirigent Marek Šedivý

8) Platba registračního poplatku

Registrační poplatek ve výši 30 EUR.

Zvolte
 

 

Maximum upload size: 516MB

Údaje pro platbu: účet „Pražské jaro“ č. 3633372/0800 u České spořitelny, IBAN CZ64 0800 0000 0000 03633372, B.I.C. GIBACZPX (veškeré poplatky spojené s bankovním převodem musí uhradit kandidát)

 

Po odeslání přihlášky budete automaticky přesměrováni na PayPal.