1) Váš hudební nástroj

2) Osobní údaje

3) Kontaktní údaje

4) Hudební vzdělání

5) Účast na mezinárodních hudebních soutěžích

6) Repertoár pro předkolo

Výběrové předkolo
1. Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pro hoboj a orchestr C dur KV 314– 1. věta s klavírem Henle Verlag
2. Henri Dutilleux Sonáta pro hoboj a klavír – 1. a 2. věta

7) Soutěžní repertoár

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci.
I.kolo
1. Antonio Vivaldi Sonáta c moll RV 53 pro hoboj a continuo
2. Robert Schumann Tři romance pro hoboj a klavír op. 94 Henle Verlag – zpaměti
II.kolo
1. François Couperin z cyklu "Les Goûts-réunis ou nouveaux concerts", č. XI pro hoboj a cembalo Fuzau
2. Klement Slavický Suita pro hoboj a klavír Státní hudební vydavatelství, 1963
3. Martin Hybler Skladba zkomponovaná pro MHS Pražské jaro 2019
Finále
(ve spolupráci s Komorním orchestrem Pražských symfoniků, dirigent Ondřej Vrabec)
1. Ralph Vaughan Williams Koncert pro hoboj a smyčce a moll (bez dirigenta)
2. Bohuslav Martinů Koncert pro hoboj a malý orchestr H 353 – zpaměti
(ve spolupráci s Komorním orchestrem Pražských symfoniků, dirigent Ondřej Vrabec)

8) Spolupráce - klavír

Kandidátům bude po dobu soutěže zdarma k dispozici oficiální doprovazeč, o kterého mohou požádat v přihlášce. Účastníci si mohou na vlastní náklady přivést svého osobního klavírního doprovazeče.

Spolupráce - cembalo

Skladby Sonáta c moll Antonia Vivaldiho (I. kolo) a Koncert č. 11 Françoise Couperina (II. kolo) musí být provedeny za doprovodu cembala. Kandidátům bude po dobu soutěže zdarma k dispozici oficiální cembalista, o kterého mohou požádat v přihlášce. Účastníci si mohou na vlastní náklady přivést svého osobního cembalistu.

6) Repertoár pro předkolo

Výběrové předkolo
1. indřich Feld Quatre pièces pro flétnu sólo – 1. (Meditation) a 4. (Burlesca) věta Alphonse Leduc
2. Johann Sebastian Bach Sonáta E dur BWV 1035 – 1. (Adagio ma non tanto) a 2. (Allegro) věta Urtext Bärenreiter

7) Soutěžní repertoár

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci.
I.kolo
1. Erwin Schulhoff Sonáta pro flétnu a klavír
2. Georg Philipp Telemann 12 fantazií pro flétnu sólo – jedna fantazie dle výběru kandidáta Urtext Bärenreiter – zpaměti

II.kolo
1. Skladba dle výběru kandidáta
2. Gabriel Fauré Fantasie pro flétnu a klavír op. 79
3. Johann Sebastian Bach jedna z těchto sonát dle výběru kandidáta Urtext typu Bärenreiter, Breitkopf, Henle apod.
4. Jaroslav Pelikán Skladba zkomponovaná pro MHS Pražské jaro 2019
Finále
1. Antonín Rejcha Kvartet č. 6 G dur pro flétnu, housle, violu a violoncello op. 98 Musica Antiqua Bohemica Editio Praga (ve spolupráci s Bennewitzovým kvartetem)
2. Skladba dle výběru kandidáta (zpaměti)
(ve spolupráci s PKF – Prague Philharmonia, dirigent Stanislav Vavřínek)

8) Klavírní spolupráce

Kandidátům bude po dobu soutěže zdarma k dispozici oficiální doprovazeč, o kterého mohou požádat v přihlášce. Účastníci si mohou na vlastní náklady přivést svého osobního klavírního doprovazeče.

9) Platba registračního poplatku

Registrační poplatek ve výši 30 EUR.