Hlavní ceny

1. cena 250 000 Kč

2. cena 150 000 Kč

3. cena 100 000 Kč

Tyto finanční částky se rozumějí brutto, tzn., že podléhají zdanění a dalším poplatkům podle zákonů a předpisů platných v České republice. Nedosáhnou-li výkony kandidátů požadované úrovně, porota rozhodne, zda udělí všechny vypsané ceny, případně nemusí udělit žádnou z nich, pokud konstatuje, že výkony kandidátů nedosahují obvyklé umělecké úrovně soutěže pro udělování cen. Je-li úroveň kandidátů rovnocenná, může porota udělit více cen téhož stupně s tím, že finanční odměny sloučí a znovu rozdělí rovným dílem pro ceny téhož stupně. Při tom je povinna dbát, aby výše odměn nebyla v rozporu s výsledným pořadím a nepřesáhla u jednotlivých cen vypsanou částku pro tyto ceny.

1. cena může být udělena pouze jedna.

Nositelé těchto hlavních cen získávají současně titul Laureát soutěže.

Další ceny pro každý obor

Čestné uznání poroty 1. stupně mohou získat finalisté, kteří nezískali jednu z hlavních cen – 10 000 Kč

Čestné uznání poroty mohou získat někteří vynikající kandidáti II. kola, kteří nepostoupili do finále

Cena Českého rozhlasu bezplatná studiová nahrávka a prezentace nejúspěšnějšího laureáta ve vysílání ČRo

Cena Nadace Český hudební fond za nejlepší provedení skladby zkomponované pro MHS Pražské jaro 2024 – 20 000 Kč

Cena hl. města Prahy pro nejúspěšnějšího laureáta

Cena nakladatelství Bärenreiter dárkový poukaz na výběr notového materiálu z produkce Bärenreiter Praha a Bärenreiter-Verlag Kassel pro nejúspěšnějšího laureáta

Ceny pro obor housle

Cena Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší provedení skladby Bohuslava Martinů – 40 000 Kč

Cena Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové pro nejúspěšnějšího laureáta – 1 500 USD. Nadační fond Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové spolu s Viktor Kalabis and Zuzana Růžičková Foundation Washington dále podpoří koncerty nositele této ceny zahrnující zásadní dílo Viktora Kalabise až do výše 8 500 USD.

Cena firmy GEWA Music pro nejúspěšnějšího laureáta

Ceny pro obor lesní roh

Cena firmy AMATI – nástroj pro nejúspěšnějšího laureáta

Ceny společné pro oba obory

Cena Olega Podgorného pro nejúspěšnějšího nejmladšího českého účastníka celé soutěže (podmíněno účastí alespoň ve II. kole) – 25 000 Kč uděluje NADACE ŽIVOT UMĚLCE.

Cena Českých center týdenní rezidenční pobyt v jednom z Českých center v Evropě pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže

Cena Nadace Gideona Kleina pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže – 20 000 Kč

Cena Společnosti Mercedes Benz pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže (podmíněno účastí ve finále nebo čestným uznáním) – společnost poskytne automobil na společně určené akce v rámci koncertní sezóny 2024

Honorovaná koncertní vystoupení

Pro každý z oborů
Vystoupení na 80. mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro 2025 pro nositele 1. ceny.

Další ceny a koncertní angažmá jsou v jednání a budou zveřejněny na internetových stránkách soutěže a v soutěžním katalogu.