Hlavní ceny

1. cena – 200 000 Kč
2. cena – 100 000 Kč
3. cena – 50 000 Kč

Nositelé těchto cen získávají titul Laureát soutěže.

Tyto finanční částky se rozumějí brutto, tzn., že podléhají zdanění a dalším poplatkům podle zákonů a předpisů platných v České republice.

Nedosáhnou-li výkony kandidátů požadované úrovně, porota rozhodne, zda udělí všechny vypsané ceny, případně nemusí udělit žádnou z nich, pokud konstatuje, že výkony kandidátů nedosahují obvyklé umělecké úrovně soutěže pro udělování cen. Je-li úroveň kandidátů rovnocenná, může porota udělit více cen téhož stupně s tím, že finanční odměny sloučí a znovu rozdělí rovným dílem pro ceny téhož stupně. Při tom je povinna dbát, aby výše odměn nebyla v rozporu s výsledným pořadím a nepřesáhla u jednotlivých cen vypsanou částku pro tyto ceny.

1. cena může být udělena pouze jedna.

 

 

 

Další ceny pro každý obor

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY mohou je získat i někteří vynikající kandidáti II. kola, kteří nepostoupili do finále

CENA ČESKÉHO ROZHLASU bezplatná studiová nahrávka a prezentace nejlepšího laureáta ve vysílání ČRo

CENA NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND za nejlepší provedení skladby zkomponované pro MHS Pražské jaro 2018 – 20 000 Kč

CENA HOLLARU (grafické listy) pro nositele 1. ceny

CENA HL. MĚSTA PRAHY pro nejúspěšnějšího laureáta

KŘIŠŤÁLOVÉ CENY vyrobené ve studiu Moser pro nositele hlavních cen

CEN A GALERIE MIRO pro nejúspěšnějšího laureáta

CENA NADAČNÍHO FONDU VIKTORA KALABISE A ZUZANY RŮŽIČKOVÉ ve formě notových materiálů z archivu Viktora Kalabise pro nositele hlavních cen

CENA ČASOPISU HARMONIE pro nejlepšího českého účastníka – roční předplatné

CENA HUDEBNÍHO NAKLADATELSTVÍ ČESKÉHO ROZHLASU – vybrané notové publikace a unikátní nahrávky z rozhlasového archivu pro nositele hlavních cen

Ceny pro obor violoncello

CENA NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ za nejlepší provedení skladeb Bohuslava Martinů – 25 000 Kč

CENA FIRMY GEWA MUSIC pro nositele hlavních cen – pouzdra na nástroje, vyvinutá speciálně patentovanou technologií v celkové hodnotě 4 000 EUR

CENA ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO SDRUŽENÍ V KANADĚ pro nejúspěšnějšího českého nebo slovenského účastníka – turné po Kanadě na podzim roku 2018 u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa

CENA NAKLADATELSTVÍ BÄRENREITER – nová edice Dvořákova Violoncellového koncertu h moll a dárkový poukaz v hodnotě 5 000 Kč na výběr notového materiálu z produkce Bärenreiter Praha a Bärenreiter‑Verlag Kassel pro nejúspěšnějšího laureáta

Ceny pro obor lesní roh

CENA INTERNATIONAL HORN SOCIETY pro nositele 1. ceny – 1 000 USD

CENA NAKLADATELSTVÍ BÄRENREITER – dárkový poukaz v hodnotě 5000 Kč na výběr notového materiálu z produkce Bärenreiter Praha a Bärenreiter‑Verlag Kassel pro nejúspěšnějšího laureáta

 

 

 

 

 

 

Ceny společné pro oba obory

CENA OLEGA PODGORNÉHO pro nejúspěšnějšího nejmladšího českého účastníka celé soutěže (podmíněno účastí alespoň ve II. kole) – 25 000 Kč uděluje NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Pražské jaro věnuje obraz akademického malíře Karla Beneše

CENA ČESKÝCH CENTER týdenní rezidenční pobyt v jednom z Českých center v Evropě pro nejúspěšnějšího českého účastníka

CENA NADACE GIDEONA KLEINA pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže – 15 000 Kč

CENA SPOLEČNOSTI MERCEDES BENZ pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže (podmíněno účastí ve finále nebo čestným uznáním) – společnost poskytne automobil z kategorie New Generation Compact Cars na společně určené akce v rámci koncertní sezony 2018

CENA RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA pro nejúspěšnějšího zahraničního účastníka – 20 000 Kč

Honorovaná vystoupení

Pro každý z oborů

Honorované vystoupení na 74. mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro 2019 pro nositele 1. ceny

Společná pro laureáty obou oborů

(pořadatel si vyhrazuje právo volby laureáta z jedné kategorie)

FESTIVALY

Cena Nadace Pro Harmonia Mundi, Švýcarsko – vystoupení na festivalu Ticino Musica International Classic

Andermatt Swiss Alps Classics

Associazione Anna Jervolino Caserta

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro

Mezinárodní hudební festival EuroArt Praha

Mezinárodní hudební festival Mladá Praha

Festival Mladé pódium v rámci cyklu České kulturní slavnosti

Festival Za poklady Broumovska

Festival Třeboňská nokturna

KONCERTNÍ CYKLY V SEZONĚ 2018/2019 TĚCHTO POŘADATELŮ

Český spolek pro komorní hudbu

Klasika Viva

Pražské hudební večery

Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami

ABONENTNÍ CYKLY V SEZONĚ 2018/2019 TĚCHTO ORCHESTRŮ

Slovenská filharmonie

Filharmonie Bohuslava Martinů

Filharmonie Hradec Králové

Jihočeská filharmonie České Budějovice

Karlovarský symfonický orchestr

Komorní filharmonie Pardubice

Moravská filharmonie Olomouc

Plzeňská filharmonie

Severočeská filharmonie Teplice

Další ceny jsou v jednání a budou zde postupně zveřejněny. Kompletní seznam cen naleznete také v soutěžním katalogu, který bude dostupný během konání soutěže.

Kontakt

Sekretariát soutěže
Telefon: +420 257 313 033
E-mail: competition@festival.cz

Pražské jaro, o. p. s.
Hellichova 18
118 00 Praha 1