Obory a termíny

70. mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, člen Světové federace mezinárodních hudebních soutěží v Ženevě, se uskuteční v době od 7. do 15. května 2018 v Praze v oborech  VIOLONCELLO LESNÍ ROH.

 

 

Podmínky pro účast v soutěži

Soutěž je určena pro umělce všech národností, kteří:

a) splňují věkový limit 30 let (tj. jsou narozeni po 7. 5. 1988 včetně)
b) v Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro dosud nezískali v příslušném oboru 1. cenu

 

Uzávěrka přihlášek 1. prosince 2017

Do 20. ledna 2018 bude kandidátům přijatým do soutěže (tj. úspěšným ve výběrovém předkole) zasláno elektronickou poštou oznámení o přijetí. Obdrží-li kandidáti tuto zprávu, zašlou nejpozději do 15. února 2018 účastnický poplatek 80 EUR na účet soutěže.

Poté budou přijatým kandidátům zaslány dopisy se všemi informacemi týkajícími se průběhu soutěže a notový materiál nově zkomponované povinné skladby.

Administrativní i účastnické poplatky jsou nevratné.

Klavírní spolupráce

Kandidáti mohou na soutěži vystoupit se svým klavírním doprovazečem, který si však musí veškeré cestovní a pobytové výlohy hradit sám. Kandidáti, kteří nebudou na soutěži vystupovat s vlastním doprovazečem, mohou v přihlášce požádat sekretariát soutěže o zajištění oficiálního doprovazeče.

 

 

 

 

 

Soutěž proběhne ve třech kolech a počet kandidátů je limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 50 kandidátů, do II. kola postupuje 12 kandidátů a do finále 4 kandidáti.

Skladba českého autora napsaná pro MHS Pražské jaro 2018 bude kandidátům zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech třech kolech veřejná.

 

Ubytování

Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady po dobu konání I. kola si kandidáti hradí sami.

Od II. kola bude kandidátům hrazeno ubytování v hotelu vybraném pořadatelem soutěže po dobu jejich aktivní účasti v soutěži. Nositelům cen bude hrazeno ubytování až do dne, kdy jim budou předány ceny.

V případě, že si kandidáti zajistí jiné ubytování, než které určil pořadatel, Pražské jaro ubytování nehradí.

Kontakt

Sekretariát soutěže
Telefon: +420 257 313 033
E-mail: competition@festival.cz

Pražské jaro, o. p. s.
Hellichova 18
118 00 Praha 1