Violoncello

Výběrové předkolo

1. Joseph Haydn Koncert C dur, Hob. VII b 1 – 1. věta bez kadence

2. David Popper Elfentanz op. 39

 

 

 

 

 

I. kolo (ZPAMĚTI)

1. 1. a 2. věta z jedné z těchto sonát

a) Pietro Locatelli Sonáta D dur z 12 Sonát op. 6
b) Giuseppe Valentini Sonáta E dur
c) Luigi Boccherini Sonáta A dur

2. Antonín Dvořák Rondo g moll op. 94

3. David Popper jedna z těchto etud z Hohe Schule des Violoncellos op. 73

a) Etuda č. 13
b) Etuda č. 33
c) Etuda č. 38

II. kolo

1. Skladba zkomponovaná pro MHS Pražské jaro 2018

Ivan Kurz Pírka ptáka Ohniváka obrázek pro violoncello solo

2. Jedna z těchto možností

a) Varianta A

Bohuslav Martinů Variace na Rossiniho téma H 290 nebo
Bohuslav Martinů Variace na slovenskou lidovou píseň H 378

a

Ludwig van Beethoven Sonáta A dur op. 69 nebo
Ludwig van Beethoven Sonáta C dur op. 102 c. 1 nebo
Ludwig van Beethoven Sonáta D dur op. 102 c. 2

b) Varianta B

Bohuslav Martinů Sonáta c. 1 H 277 nebo
Bohuslav Martinů Sonáta c. 2 H 286 nebo
Bohuslav Martinů Sonáta c. 3 H 340

a

Ludwig van Beethoven Variace F dur op. 66 über das Thema „Ein Mädchen oder Weibchen“ nebo
Ludwig van Beethoven Variace Es dur WoO 46 über das Duett „Bei Männern, welche Liebe fühlen“

3. Franz Schubert Sonáta Arpeggione D 821 – 1. věta (ZPAMĚTI)

Finále (ZPAMĚTI)

1. Johann Sebastian Bach Preludium, Allemande, Courante jedné z těchto suit

a) Suita č. 4 Es dur BWV 1010
b) Suita č. 6 D dur BWV 1012

2. Antonín Dvořák Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104
Ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, dirigent Jiří Rožeň.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž proběhne ve třech kolech a počet kandidátů je limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 50 kandidátů, do II. kola postupuje 12 kandidátů a do finále 4 kandidáti.

Porota má právo určit pro soutěžní vystoupení pořadí skladeb, event. jednotlivé části skladeb.

Skladba českého autora napsaná pro MHS Pražské jaro 2018 bude kandidátům zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Při veřejné produkci je hra z nelegální kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech třech kolech veřejná.

Lesní roh

Výběrové předkolo

1. Eugène Bozza En Forêt

2. Johann Sebastian Bach Courante ze Suity č. 1 BWV 1007

 

 

I. kolo

1. František Antonín Rössler-Rosetti Konzert d moll – 1. a 2. věta (ZPAMĚTI)

2. Skladba dle výběru kandidáta

a) Esa-Pekka Salonen Concert étude
b) Peter Maxwell Davies Sea Eagle – 1. a 3. věta
c) Klement Slavický Musica per corno solo – 1. a 3. věta

II. kolo

1. Skladba zkomponovaná pro MHS Pražské jaro 2018

Jiří Gemrot Virtuosino per corno e pianoforte

2. Skladba dle výběru kandidáta (ZPAMĚTI)

a) Georg Philipp Telemann Koncert D dur
b) Christoph Foerster Koncert č. 1 Es dur
c) Johann Joachim Quantz Koncert Es dur

3. Paul Hindemith Sonáta Es dur (1943) – bez recitace

Finále

1. Wolfgang Amadeus Mozart Kvintet pro lesní roh a smyčce Es dur KV 407
Ve spolupráci s Wihanovým kvartetem.

2. Richard Strauss Koncert pro lesní roh a orchestr č. 2 Es dur (ZPAMĚTI)
Ve spolupráci s PKF – Prague Philharmonia, dirigent Marek Šedivý.

 

 

Soutěž proběhne ve třech kolech a počet kandidátů je limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 50 kandidátů, do II. kola postupuje 12 kandidátů a do finále 4 kandidáti.

Porota má právo určit pro soutěžní vystoupení pořadí skladeb, event. jednotlivé části skladeb.

Skladba českého autora napsaná pro MHS Pražské jaro 2018 bude kandidátům zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Při veřejné produkci je hra z nelegální kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech třech kolech veřejná.

Kontakt

Sekretariát soutěže
Telefon: +420 257 313 033
E-mail: competition@festival.cz

Pražské jaro, o. p. s.
Hellichova 18
118 00 Praha 1