Pro soutěžící

Repertoár

Výběrové předkolo

Videonahrávka s tímto repertoárem:

1. Johann Sebastian Bach: nejméně 10 minut jedné z následujících suit
a) Suita č. 1 G dur BWV 1007
b) Suita č. 2 d moll BWV 1008
c) Suita č. 3 C dur BWV 1009

2. Friedrich Hermann: Koncertní studie pro violu op. 18 – nejméně 5 minut dle výběru kandidáta

I. kolo (zpaměti)

1. Max Reger: dvě kontrastní věty jedné ze Suit op. 131d
a) Suita pro sólovou violu g moll
b) Suita pro sólovou violu D dur
c) Suita pro sólovou violu e moll

2. Paul Hindemith: 8-12 minut jedné z následujících sonát
a) Sonáta pro sólovou violu op. 11 č. 5 (1919)
b) Sonáta pro sólovou violu op. 25 č. 1 (1922)
c) Sonáta pro sólovou violu op. 31 č. 4 (1923)
d) Sonáta pro sólovou violu (1937)

II. kolo

1. Franz Schubert: Sonáta a moll „Arpeggione” D 821 – 1. věta bez repetic Urtext G. Henle Verlag

2. Jedna z následujících sonát
a) Johannes Brahms: Sonáta f moll op. 120 č. 1 Urtext G. Henle Verlag
b) Johannes Brahms: Sonáta Es dur op. 120 č. 2 Urtext G. Henle Verlag
c) Rebecca Clarke: Sonáta pro violu a klavír
d) Henri Vieuxtemps: Sonáta pro violu a klavír B dur op. 36

3. Ondřej Štochl: sólová skladba do 8 minut zkomponovaná pro MHS Pražské jaro 2023

 

KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE
Kandidátům bude po dobu soutěže zdarma k dispozici oficiální doprovazeč, o kterého mohou požádat v přihlášce. Účastníci si mohou na vlastní náklady přivést svého osobního klavírního doprovazeče.

Finále (zpaměti)

1. György Ligeti: Sonáta pro sólovou violu – 10-12 minut dle výběru kandidáta

2. Bohuslav Martinů: Rhapsody-Concerto pro violu a orchestr

Ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové, dirigent Robert Kružík

Violová i trombonová soutěž proběhne ve třech kolech. Počet účastníků je ve všech kolech limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 45 kandidátů, do II. kola postupuje 12 kandidátů. Do finále postupují 3 kandidáti.

Porota má právo určit pro soutěžní vystoupení pořadí skladeb, event. jednotlivé části skladeb.

Skladba českého autora napsaná pro Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2023 bude kandidátům, kteří postoupí do I. kola, zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Při veřejné produkci je hra z nelegální kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech kolech veřejná.

Výběrové předkolo

Videonahrávka s tímto repertoárem:

1. Ferdinand David: Concertino Es dur op. 4 pro trombon a orchestr – 1. a 2. věta

 

I. kolo

1. Český anonymus: Sonáta (notový materiál ke stažení)
2. Joseph Jongen: Aria et polonaise op. 128

II. kolo

1. Jedna z následujících sonát (zpaměti)
a) Juraj Filas: Sonáta „Ke konci století“
b) Josef Matěj: Sonáta pro trombon, 12 smyčcových nástrojů a klavír
c) Paul Hindemith: Sonáta
d) Stjepan Šulek: Sonáta „Vox Gabrieli“

2. Jedna z následujících skladeb
a) Ivan Kurz: Sólistův chléb
b) Enrique Crespo: Improvizace č. 1 pro trombon sólo
c) Folke Rabe: Basta pro trombon sólo
d) Luciano Berio: Sequenza V
e) Vincent Persichetti: Parable XVIII op. 133 pro trombon sólo

3. Jan Kučera: skladba s klavírem do 10 minut zkomponovaná pro MHS Pražské jaro 2023

KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE
Kandidátům bude po dobu soutěže zdarma k dispozici oficiální doprovazeč, o kterého mohou požádat v přihlášce. Účastníci si mohou na vlastní náklady přivést svého osobního klavírního doprovazeče.

 

Finále

1. Ferdinand David: Concertino Es dur op. 4 pro trombon a orchestr (zpaměti)

2. Juraj Filas: Koncert pro trombon a orchestr „Don Chisciotte o un Autoritratto“

Ve spolupráci s PKF – Prague Philharmonia, dirigent Ondřej Vrabec.

 

 

Violová i trombónová soutěž proběhne ve třech kolech. Počet účastníků je ve všech kolech limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 45 kandidátů, do II. kola postupuje 12 kandidátů. Do finále postupují 3 kandidáti.

Porota má právo určit pro soutěžní vystoupení pořadí skladeb, event. jednotlivé části skladeb.

Skladba českého autora napsaná pro Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2023 bude kandidátům zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Při veřejné produkci je hra z nelegální kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech kolech veřejná.