Pro soutěžící

Repertoár

Výběrové předkolo

Videonahrávka s tímto repertoárem:

1. Wolfgang Amadeus Mozart: Rondo Es dur KV 371 (edice Breitkopf nebo Bärenreiter)

2. Vitaly Bujanovskij: España (edice Muzyka 1976)

I. kolo

1. Jan Václav Stich Punto: Koncert č. 5 F dur – 1. a 2. věta (Edition KaWe Amsterdam 1973)

2. Jedna z následujících skladeb
a) Eugene Bozza: En Foret (Alphonse Leduc)
b) Eugene Bozza: Sur les Cimes (Alphonse Leduc)
c) Paul Dukas: Villanelle pro lesní roh (A. Durand & Fils, 1906) Nutno hrát celou skladbu s ventily.

II. kolo

  1. Výběr jednoho z následujících koncertů (zpaměti)
    a) Christoph Förster: Koncert č. 1 Es dur (Friedrich Hofmeister Musikverlag Leipzig)
    b) Christoph Förster: Koncert č. 2. Es dur (Copyright Marvin M.Mc Coy 1981 D.B.A. Mc Coys Horn Libra)
    c) Johann Joachim Quantz: Koncert Es dur (Edition Kunzelmann GmbH)
    d) Georg Philip Telemann: Koncert D dur (Hans Sikorski)

2. Robert Schumann: Adagio und Allegro (Edition Peters)

3. Kryštof Marek: sólová skladba do 10 minut zkomponovaná pro MHS Pražské jaro 2024

 

KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE
Kandidátům bude po dobu soutěže zdarma k dispozici oficiální doprovazeč, o kterého mohou požádat v přihlášce. Účastníci si mohou na vlastní náklady přivést svého osobního klavírního doprovazeče.

Finále

1. Othmar Schoeck: Koncert pro lesní roh a smyčce op. 65 (Boosey & Hawkes)
2. Camille Saint-Saëns: Morceau de Concert op. 94

Ve spolupráci s Plzeňskou filharmonií, dirigent Chuhei Iwasaki

Soutěž proběhne ve třech kolech. Počet účastníků je ve všech kolech limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 45 kandidátů, do II. kola postupuje až 12 kandidátů v oboru lesní roh a až 10 kandidátů v oboru housle. Do finále postupují 3 kandidáti.

Porota má právo určit pro soutěžní vystoupení pořadí skladeb, event. jednotlivé části skladeb.

Skladba českého autora napsaná pro Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2024 bude kandidátům, kteří postoupí do I. kola, zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Při veřejné produkci je hra z nelegální kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech kolech veřejná.

Výběrové předkolo

Videonahrávka s tímto repertoárem:

1. Wolfgang Amadeus Mozart: Houslový koncert dle vlastního výběru – 1. věta s kadencí

2. Antonín Dvořák: Mazurek op. 49

 

I. kolo (zpaměti)

1. Antonín Dvořák: Mazurek op. 49

2. Johann Sebastian Bach: poslední dvě věty z jedné z následujících sólových sonát
a) č. 1 g moll (BWV 1001)
b) č. 2 a moll (BWV 1003)
c) č. 3 C dur (BWV 1005)

3. Jedna z následujících skladeb

a) Nicolo Paganini: Capriccio dle vlastního výběru kromě č. 13 a 14
b) Heinrich Wilhelm Ernst: jedna etuda z 6 polyfonických studií kromě č. 6 (Last Rose of Summer)

4. Jan Václav Hugo Voříšek: Rondo A dur op. 8 (notový materiál ke stažení)

II. kolo

Recitál obsahující následující skladby v celkové délce do 40 minut

1. Jedna z následujících sonát
a) Béla Bartók: Sonáta č. 2 Sz. 76
b) Sergej Prokofjev: Sonáta č. 2 op. 94
c) Leoš Janáček: Sonáta
d) Bohuslav Martinů: Sonáta č. 1 H. 182
e) Maurice Ravel: Sonáta č. 2 G dur
f) Claude Debussy: Sonáta g moll L. 140
g) Ludwig van Beethoven: Sonáta č. 1 D dur op. 12 č. 1
h) Ludwig van Beethoven: Sonáta č. 2 A dur op. 12 č. 2
i) Ludwig van Beethoven: Sonáta č. 3 Es dur op. 12 č. 3
j) Ludwig van Beethoven: Sonáta č. 4 a moll op. 23
k) Ludwig van Beethoven: Sonáta č. 6 A dur op. 30 č. 1
l) Ludwig van Beethoven: Sonáta č. 8 G dur op. 30 č. 3
m) Johannes Brahms: Sonáta č. 2 A dur op. 100
n) Johannes Brahms: Sonáta č. 3 d moll op. 108
o) Robert Schumann: Sonáta č 1 a moll op. 105

2. Miroslav Srnka: sólová skladba do 5 minut zkomponovaná pro MHS Pražské jaro 2024

3. Virtuózní skladba pro housle a klavír nebo housle sólo dle vlastního výběru z jiného období než vybraná sonáta. Skladba musí být zkomponována nejpozději do roku 1930 (zpaměti).

KLAVÍRNÍ SPOLUPRÁCE
Kandidátům bude po dobu soutěže zdarma k dispozici oficiální doprovazeč, o kterého mohou požádat v přihlášce. Účastníci si mohou na vlastní náklady přivést svého osobního klavírního doprovazeče.

 

Finále (zpaměti)

1. Jeden z následujících houslových koncertů
a) Antonín Dvořák: Koncert a moll op. 53
b) Bohuslav Martinů: Koncert č. 2 g moll H. 293
c) Ludwig van Beethoven: Koncert D dur op. 61
d) Johannes Brahms: Koncert D dur op. 77
e) Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert e moll op. 64
f) Jean Sibelius: Koncert d moll op. 47
g) Petr Iljič Čajkovskij: Koncert D dur op. 35

2. Přídavek po skončení houslového koncertu dle vlastního výběru v max. délce 4 minuty

 

Ve spolupráci s PKF – Prague Philharmonia, dirigent Marek Šedivý.

 

 

Soutěž proběhne ve třech kolech. Počet účastníků je ve všech kolech limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 45 kandidátů, do II. kola postupuje až 12 kandidátů v oboru lesní roh a až 10 kandidátů v oboru housle. Do finále postupují 3 kandidáti.

Porota má právo určit pro soutěžní vystoupení pořadí skladeb, event. jednotlivé části skladeb.

Skladba českého autora napsaná pro Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2024 bude kandidátům, kteří postoupí do I. kola, zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Při veřejné produkci je hra z nelegální kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech kolech veřejná.