Pro soutěžící

Repertoár

Výběrové předkolo

Videonahrávka s tímto repertoárem:

1. Johann Sebastian Bach jedno z preludií a fug z Dobře temperovaného klavíru BWV 846 – 893 dle výběru kandidáta

2. Jedna etuda z I. kola dle výběru kandidáta (viz. část I. kolo, bod 2. a 3.)

Nahrávku nemusí posílat ti, kteří doloží, že získali 1. cenu na těchto soutěžích:

2019 International Tchaikovsky Competition
2019 Ferruccio Busoni International Piano Competition
2018 Leeds International Piano Competition

 

 

 

 

 

I. kolo (ZPAMĚTI)

1. Johann Sebastian Bach jedno z preludií a fug z Dobře temperovaného klavíru BWV 846 – 893 dle výběru kandidáta,

2. Fryderyk Chopin jedna z následujících etud

a) op. 10 – č. 1 C dur, č. 2 a moll, č. 4 cis moll, č. 7 C dur, č. 8 F dur
b) op. 25 – č. 6 gis moll, č. 8 Des dur, č. 11 a moll

3. Jedna z následujících etud

a) Franz Liszt Etuda č. 4 d moll „Mazeppa“
b) Franz Liszt Etuda č. 5 B dur „Feux follets“
c) Franz Liszt Etuda č. 8 c moll „Wilde Jagd“
d) Sergej Rachmaninov Etudes – tableaux op. 39 č. 1 c moll
e) Sergej Rachmaninov Etudes – tableaux op. 39 č. 5 es moll
f) Alexandr Skrjabin Etuda op. 8 č. 12
g) Alexandr Skrjabin Etuda op. 42 č. 5

4. Skladba dle výběru kandidáta

a) Fryderyk Chopin Balada č. 1 g moll op. 23
b) Fryderyk Chopin Balada č. 2 F dur op. 38
c) Fryderyk Chopin Balada č. 3 As dur op. 47
d) Fryderyk Chopin Balada č. 4 f moll op. 52
e) Robert Schumann Fantazie C dur op. 17 – 1. věta
f) Bedřich Smetana Macbeth a čarodějnice

II. kolo (ZPAMĚTI)

Kandidát sestaví dramaturgicky zajímavý recitál v trvání 50 – 55 minut. Recitál musí obsahovat:

  • skladbu zkomponovanou pro MHS Pražské jaro 2021 autorky Jany Vöröšové v délce do 6 minut
  • alespoň jednu sonátu od jednoho z těchto autorů: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart nebo Ludwig van Beethoven (soutěžící nemusí respektovat repetice v expozici klasických sonát)

Soutěžící nesmí zařadit skladby, které již uvedl v I. kole.

Semifinále

Ve spolupráci se Zemlinského kvartetem.

Jeden z těchto klavírních kvintetů:

a) Johannes Brahms Klavírní kvintet f moll op. 34
b) Antonín Dvořák Klavírní kvintet A dur op. 81
c) Robert Schumann Klavírní kvintet Es dur op. 44

 

Finále (ZPAMĚTI)

Ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, dirigent Marek Šedivý.

Jeden z těchto koncertů:

a) Ludwig van Beethoven Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur op. 58
b) Petr Iljič Čajkovskij Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll op. 23
c) Antonín Dvořák Koncert pro klavír a orchestr g moll op. 33
d) Fryderyk Chopin Koncert pro klavír a orchestr č. 1 e moll op. 11
e) Sergej Rachmaninov Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18

Klavírní soutěž proběhne ve čtyřech kolech, soutěž pro smyčcová kvarteta ve třech. Počet účastníků je ve všech kolech limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 45 kandidátů, do II. kola v oboru klavír postupuje 12 kandidátů, v oboru smyčcové kvarteto 8. Do semifinále klavríní soutěže pak postupuje kandidátů 6. Do finále obou oborů postupují 3 kandidáti.

Porota má právo určit pro soutěžní vystoupení pořadí skladeb, event. jednotlivé části skladeb.

Skladba českého autora napsaná pro Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2021 bude kandidátům zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Při veřejné produkci je hra z nelegální kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech kolech veřejná.

Výběrové předkolo

Videonahrávka s tímto repertoárem:

a) Ludwig van Beethoven Smyčcový kvartet č. 16 F dur op. 135 – 1. věta

Nahrávku nemusí posílat ti, kteří doloží, že získali 1. cenu na těchto soutěžích:

2019 Banff International String Quartet Competition
2018 Wigmore Hall International String Quartet Competition

I. kolo

1. Wolfgang Amadeus Mozart jeden z následujících kvartetů

a) Smyčcový kvartet č. 21 D dur KV 575
b) Smyčcový kvartet č. 22 B dur KV 589

2. Franz Schubert Kvartetní věta c moll D 703

 

II. kolo

1. Slavomír Hořínka Skladba zkomponovaná pro MHS Pražské jaro 2021

2. Bohuslav Martinů jeden z těchto kvartetů

a) Smyčcový kvartet č. 2 H 150
b) Smyčcový kvartet č. 3 H 183

3. Jeden z následujících kvartetů dle výběru souboru

a) Johannes Brahms Smyčcový kvartet č. 1 c moll op. 51 č. 1
b) Johannes Brahms Smyčcový kvartet č. 2 a moll op. 51 č. 2
c) Johannes Brahms Smyčcový kvartet č. 3 B dur op. 67
d) Antonín Dvořák Smyčcový kvartet č. 11 C dur op. 61
e) Antonín Dvořák Smyčcový kvartet č. 13 G dur op. 106
f) Antonín Dvořák Smyčcový kvartet č. 14 As dur op. 105
g) Robert Schumann Smyčcový kvartet č. 1 a moll op. 41 č. 1
h) Robert Schumann Smyčcový kvartet č. 2 F dur op. 41 č. 2
i) Robert Schumann Smyčcový kvartet č. 3 A dur op. 41 č. 3
j) Bedřich Smetana Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“
k) Giuseppe Verdi Smyčcový kvartet e moll

Finále

1. Jeden z následujících kvartetů

a) Leoš Janáček Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty
b) Bedřich Smetana Smyčcový kvartet č. 2 d moll

2. Ludwig van Beethoven jeden z následujících kvartetů

a) Smyčcový kvartet č. 7 F dur op. 59 č. 1
b) Smyčcový kvartet č. 8 e moll op. 59 č. 2

 

 

Klavírní soutěž proběhne ve čtyřech kolech, soutěž pro smyčcová kvarteta ve třech. Počet účastníků je ve všech kolech limitován. V obou oborech se I. kola může zúčastnit 45 kandidátů, do II. kola v oboru klavír postupuje 12 kandidátů, v oboru smyčcové kvarteto 8. Do semifinále klavríní soutěže pak postupuje kandidátů 6. Do finále obou oborů postupují 3 kandidáti.

Porota má právo určit pro soutěžní vystoupení pořadí skladeb, event. jednotlivé části skladeb.

Skladba českého autora napsaná pro Mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro 2021 bude kandidátům zaslána současně s instrukcemi o průběhu soutěže.

Soutěžní repertoár, který kandidát uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru jsou důvodem k diskvalifikaci. Kandidáti musí mít s sebou notový materiál, který na požádání předloží.

Při veřejné produkci je hra z nelegální kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a s obchodními právy nakladatele a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

Soutěžní vystoupení jsou ve všech kolech veřejná.

Kontakt

Sekretariát soutěže
Telefon: +420 257 313 033
E-mail: competition@festival.cz

Pražské jaro, o. p. s.
Hellichova 18
118 00 Praha 1