Andrej Petrov – Poéma pro smyčce, dechové nástroje, varhany, dva klavíry a bicí nástroje