Antonín Dvořák – Smyčcový kvartet č. 12 F dur op. 96 “Americký”