Bernard Reichel – Koncert pro varhany a smyčcový orchestr