Harry T. Burleigh – I stood on de ribber ob Jerdon (Stál jsem nad řekou Jordánem)