Ján Cikker – Óda na radosť, oratorium na báseň Milana Rúfuse pro sóla, recitátora, sbor a orchestr