Jan Frank Fischer – Koncert pro dvě harfy a smyčce