Jan Trojan Turnovský – Slušíť na to každý den mysliti