Jaroslav Křička – Závěť J. A. Komenského “Jednoho jest potřebí…”